به قله کلیمانجارو بام آفریقا در ارتفاع 5895 متری برافراشته خواهد شد.
 به قله کلیمانجارو بام آفریقا در ارتفاع 5895 متری برافراشته خواهد شد.
 رئیس پیام نور استان دکتر جمالی رئیس پیام نور مرکز یاسوج و مدیر فرهنگی پیام نور استان مصدق میرگوشه  صورت خواهد گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر